aktualnoscistudiumrekrutacjaKierunkidla sluchaczyplany zajeckontaktkursyturystyka


Dyrektor szkoły informuje:

1) Plany lekcji dla wszystkich semestrów na miesiąc wrzesień 2016 są w rubryce "Plany zajęć"
2) 16.09.2016 - godz. 15:30 rozpoczynają się zajęcia dla zawodu Opiekunka dziecięca
3) 17.09.2016 - godz. 8:00 rozpoczynają się zajęcia dla zawodu Opiekun medyczny i Opiekunka środowiskowa

ZAPRASZAM!Wyniki egzaminu dyplomowego z sesji maj-lipiec 2016 zostaną ogłoszone w dniu 26.08.2016 - po otrzymaniu dyplomów z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu.Trwa nabór na rok szkolny 2016/2017. Zajęcia edukacyjne rozpoczynają się we wrześniu 2016r.

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 18.05.2016r. wznowiony został nabór na kierunek Opiekunka dziecięca.

Zawody w których kształcimy:
- Opiekunka dziecięca
- Opiekun medyczny
- Opiekunka środowiskowa*

*Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym dla zawodu opiekunka środowiskowa.

Szkoła współpracuje z firmą medyczną, która:
* zapewnia legalne zatrudnienie na terenie NIEMIEC
* opłaca składki ZUS
* wspiera podczas pobytu
* gwarantuje ubezpieczenie i transport


Szczegółowe informacje w sekretariacie szkoły
Oleśnica, ul. Kleeberga 4 pok. 211 - budynek SP 6
tel. 71/ 399 40 44
kom. 605 314 386
e-mail: sekretariat@alfa.olesnica.pl


Z DYPLOMEM OPIEKUNKI DZIECIĘCEJ MOŻESZ OTRZYMAĆ PRACĘ W :

- żłobkach
- przedszkolach
- domach dziecka
- pogotowiu opiekuńczym
- sanatoriach dla dzieci
- szpitalach - oddziały dziecięce
- indywidualna opieka nad dzieckiem w roli "niani"
- praca za granicą : np. Niemcy, Wielka Brytania, Irlandia


INFORMACJE I ZAPISY W SEKRETARIACIE PSZ "ALFA"
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU w godz. 9.00-17.00

Policealne Studium Zawodowe "ALFA"
ul. Kleeberga 4 (budynek SP nr 6, I p., pok. 211, 210)
56-400 Oleśnica
tel/fax 71 399 40 44 lub 605 314 386
sekretariat@alfa.olesnica.pl
www.alfa.olesnica.pl
czynne pn-pt w godz. 9.00 - 17.00