aktualnoscistudiumrekrutacjaKierunkidla sluchaczyplany zajeckontaktkursyturystyka


01.12.2017r. rozpoczęła się rekrutacja na semestr I - zimowy w roku szkolnym 2017/2018.
Kształcenie na kierunku Opiekun medyczny i Opiekunka dziecięca odbywa się w systemie zaocznym (sobota, niedziela). Zajęcia edukacyjne rozpoczynają się w lutym 2018r.
Dokumenty można składać w sekretariacie PSZ "ALFA" w Oleśnicy
ul. Kleeberga 4 (budynek SP6), pok. 211; pn-pt 9:00-17:00
tel. 71/399 40 44100% zdanych egzaminów w 06.2017r. w zawodzie Opiekunka dziecięca i Opiekun medyczny.
PSZ "ALFA" kształci w zawodach: Zapraszamy na rok szkolny 2017/2018
- Opiekunka dziecięca - kształcenie w systemie zaocznym (rozporz‘dzenie MEN z dn. 13.03.2017)
- Opiekun medyczny


* Szkoła spełnia wysoki poziom kształcenia

* 100% zdawalnoci egzaminów zawodowych

* Profesjonalna kadra pedagogiczna

* Absolwenci szkoły maj‘ zapewnion‘ pracę w placówkach służby zdrowia i w żłobkach

* Szkoła nasza jest Orodkiem Egzaminacyjnym dla zawodu: Opiekunka dziecięca i Opiekun medyczny

Dokumenty do szkoły należy składać w sekretariacie szkoły w godzinach 8:00-14:30 p. 211
PSZ "ALFA" ul. Kleeberga 4. Póżniejsz‘ godzinę można ustalić telefonicznie. tel. 605-314-386


Zapraszamy - PSZ "ALFA"


56-400 Olenica, ul. Kleeberga 4
tel. 71 399 40 44 lub 605 314 386

e-mail: sekretariat@alfa.olesnica.plSzkoła współpracuje z firm‘ medyczn‘, która:
* zapewnia legalne zatrudnienie na terenie NIEMIEC
* opłaca składki ZUS
* wspiera podczas pobytu
* gwarantuje ubezpieczenie i transport


Szczegółowe informacje w sekretariacie szkoły
Olenica, ul. Kleeberga 4 pok. 211 - budynek SP 6
tel. 71/ 399 40 44
kom. 605 314 386
e-mail: sekretariat@alfa.olesnica.plZ DYPLOMEM OPIEKUNKI DZIECIĘCEJ MOŻESZ OTRZYMAĆ PRACĘ W :

- żłobkach
- przedszkolach
- domach dziecka
- pogotowiu opiekuńczym
- sanatoriach dla dzieci
- szpitalach - oddziały dziecięce
- indywidualna opieka nad dzieckiem w roli "niani"
- praca za granic‘ : np. Niemcy, Wielka Brytania, Irlandia


INFORMACJE I ZAPISY W SEKRETARIACIE PSZ "ALFA"
OD PONIEDZIAŁKU DO PIˇTKU w godz. 9.00-17.00

Policealne Studium Zawodowe "ALFA"
ul. Kleeberga 4 (budynek SP nr 6, I p., pok. 211, 210)
56-400 Olenica
tel/fax 71 399 40 44 lub 605 314 386
sekretariat@alfa.olesnica.pl
www.alfa.olesnica.pl
czynne pn-pt w godz. 9.00 - 17.00